Zorgplan

Op deze pagina kunt u onderaan de tekst het zorgplan van onze school inzien. Het zorgplan vormt een onderdeel van de zorgstructuur binnen onze school. In dit document staan de afspraken vermeld die zijn gemaakt over de manier waarop zorgleerlingen worden opgevangen.

U kunt lezen hoe wij met zorgleerlingen omgaan en welke dingen wij doen om professionele hulp te bieden aan deze kinderen.

Het doel van het zorgplan is dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het geeft invulling aan de doelen van passend onderwijs waarbij binnen onze basisschool voor elke zorgleerling een passende plek moet zijn.

Ga naar de bovenkant