Christelijk Kindcentrum Johannes Bogerman

Leuk dat u/jij onze site bezoekt! Wij zijn een kindcentrum met basisonderwijs en kinderopvang onder één dak.

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar bieden we:
• een peutergroep/peuterspeelzaal
• buitenschoolse opvang (BSO)
• kinderopvang
en vanaf 4 jaar:
• basisonderwijs
Op onze locatie aan de Fazant is eigen opvang gerealiseerd voor kinderen van de drie hervormde scholen in Genemuiden. Binnen deze kinderopvang willen we echt van betekenis zijn door kinderen te zien en hen een veilige omgeving bieden. Daarnaast is ons doel de peuteropvang en de onderbouw van de basisschool te integreren en af te stemmen in de leer- en ontwikkelingslijnen, zodat er één team onderwijs en opvang ontstaat.

Ons kindcentrum is onderdeel van de scholengroep IJsselrijk, een holding van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwezoom en IJsselstreek.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden laten zien waar we voor staan en typeren zowel onze visie op opvang en onderwijs als de cultuur en sfeer op ons kindcentrum. Op onze gevel staan de kernwaarden van onze scholengroep IJsselrijk: “ontdekken, leren en geloven”. Vanuit de kernwaarden van onze scholengroep hebben we een verdere uitwerking gemaakt van de kernwaarden voor ons kindcentrum zodat ze voor iedereen op ons kindcentrum duidelijk, praktisch en toepasbaar zijn. Onze kernwaarden zijn: “veiligheid, verantwoordelijkheid en groei”. Deze kernwaarden zijn fluïde: ze hebben met elkaar te maken en lopen in elkaar over. Ontdekken heeft bijvoorbeeld alles te maken met groeien en leren. Leren gaat niet zonder veiligheid en verantwoordelijkheid en voor een veilig klimaat zijn we allemaal verantwoordelijk.

Onze identiteit

Ons kindcentrum heeft als grondslag de Bijbel als Gods onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Er is een goede relatie tussen de Hervormde scholen, de Hervormde gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde gemeente (HHK). Jaarlijks wordt in januari een themaweek gehouden met als doel de verbinding tussen school, kerk en gezin onderling te versterken.