Christelijk Kindcentrum Johannes Bogerman

Leuk dat u/jij onze site bezoekt! Wij zijn een kindcentrum met basisonderwijs en kinderopvang onder één dak.

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar bieden we:
• een peutergroep/peuterspeelzaal
• buitenschoolse opvang (BSO)
• kinderopvang
en vanaf 4 jaar:
• basisonderwijs
Op onze locatie aan de Fazant is eigen opvang gerealiseerd voor kinderen van de drie hervormde scholen in Genemuiden. Binnen deze kinderopvang willen we echt van betekenis zijn door kinderen te zien en hen een veilige omgeving bieden. Daarnaast is ons doel de peuteropvang en de onderbouw van de basisschool te integreren en af te stemmen in de leer- en ontwikkelingslijnen, zodat er één team onderwijs en opvang ontstaat.

Ons kindcentrum is onderdeel van de scholengroep IJsselrijk, een holding van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwezoom en IJsselstreek.

Ons onderwijs

Op de gevel van het gebouw van ons kindcentrum staat ons motto: “Meer dan leren alleen…”. Bij leren staat niet alleen het vermeerderen van kennis centraal, maar ook het positief beïnvloeden van inzicht, gedrag, vaardigheden en waarden.

Onze identiteit

Ons kindcentrum heeft als grondslag de Bijbel als Gods onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Er is een goede relatie tussen de Hervormde scholen, de Hervormde gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde gemeente (HHK). Jaarlijks wordt in januari een themaweek gehouden met als doel de verbinding tussen school, kerk en gezin onderling te versterken.

Agenda

 1. Juf Doornink jarig

  6 oktober 2023
 2. Juf Doornink jarig

  7 oktober 2023
 3. Meester Kamphorst jarig

  23 oktober 2023
 4. Meester Kamphorst jarig

  24 oktober 2023