Kinderopvang

Kindcentrum Johannes Bogerman

Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar bieden we eigen kinderopvang. Aan het begin van schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met peuteropvang (-speelzaal), buitenschoolse opvang (BSO) én kinderopvang op onze locatie van de Johannes Bogermanschool onder de naam Christelijk Integraal Kindcentrum “Johannes Bogerman”. De eigen kinderopvang betreft de opvang voor kinderen van de drie hervormde scholen in Genemuiden. Kindcentrum Johannes Bogerman is onderdeel van de scholengroep IJsselrijk. 

Uiteraard zijn we trots dat we deze stap maken! Binnen de kinderopvang willen we ook echt van betekenis zijn: kinderen zien en een veilige omgeving bieden. Net als op onze scholen. Daarbij steeds meer de peuterspeelzaal en de basisschool onderbouw integreren en afstemmen in de leer- en ontwikkelingslijnen zodat er één team onderwijs en opvang ontstaat.

Ga naar de bovenkant