Tarieven kinderopvang

Hieronder kunt u de tarieven van onze kinderopvang downloaden voor:

kinderdagverblijf 0-4 jaar en

voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang voor 4 t/m 12 jaar

VASTE/REGULIERE DAGEN EN TIJDEN

VSO en/of BSO 40 weken
Voorschoolse opvang, aansluitend op schooltijden vanaf 07:00 uur
Buitenschoolse opvang, aansluitend op schooltijden tot 18:00 uur

FLEXIBELE TIJDEN

Wat valt onder een flexibel contract?

  • Geen vaste opvangdag of opvangtijden
  • Opvang minder dan 40 weken
  • Gemiddeld aantal uren per maand
  • Extra uren buiten vast contract
Ga naar de bovenkant