Peuteropvang

De kinderen zijn ’s morgens vanaf 8.30 uur welkom op de peuterspeelzaal. Zij worden opgevangen bij de ingang aan de Fazant. Om 12.00 uur gaan zij weer naar huis en worden zij door de leidsters naar buiten gebracht.

’s Middags zijn de tijden van 13.00- 15.30 uur.

IDENTITEIT

Het kindcentrum heeft een Christelijke identiteit en daarbij sluiten de dagopvang en de peuterspeelzaal ook aan.

Op de peuterspeelzaal houdt dit in dat we eerst in de kring beginnen met het zingen van Christelijke liederen en het vertellen van een Bijbelverhaal. Ook wordt er een aantal keer per jaar een Bijbelse knutselactiviteit met de kinderen gedaan.

Ga naar de bovenkant