Pestprotocol

OMDAT IEDER KIND ER MAG ZIJN!

Elk kind is door God uniek geschapen en heeft recht op een veilige plek binnen de school. Vanuit de opdracht om onze naaste lief te hebben als onszelf en God lief te hebben boven alles willen we hieraan gestalte geven door binnen de school het pesten niet te tolereren.

Het is belangrijk om consequent aandacht te besteden aan het onderwerp pesten. Een protocol is hierbij een steunend middel en kan houvast bieden aan directie, leerkrachten, leerlingen en ouders. Zo moet het protocol ook geïnterpreteerd worden.

Een actieve houding is een vereiste om pesten te voorkomen en tegen te gaan, waarbij het protocol een hulpmiddel kan zijn.

Elk jaar wordt het pestprotocol opnieuw in het team besproken en vastgesteld.

Onze anti-pestcoördinatoren zijn Ineke Pleijzier en Manon de Vries.

Naast het pestprotocol is er ook een schoolveiligheidsplan.

Ga naar de bovenkant