Formulieren & Documenten (downloads)

Wilt u meer informatie over onze kinderopvang en buitenschoolse opvang? Hieronder vindt u een aantal formulieren die u kunt downloaden. Dubbelklik op (één van) de namen van onderstaande documenten.

Leveringsvoorwaarden IJsselrijk Accrete Kinderopvang 2021

Inspectierapport buitenschoolse opvang 2021

Inspectierapport dagopvang 2021

Pedagogisch beleidsplan IJsselrijk 2021

Pedagogisch werkplan IJsselrijk 2021

Klachtenreglement kinderopvang IJsselrijk 2021

Ga naar de bovenkant