We merken dat de oproep om nieuwe namen te verzinnen wisselende reacties oproept. Sommige mensen vragen zich (hardop) af waarom nieuwe namen nodig zijn. Daarom een korte toelichting.

Zoals eerder gecommuniceerd: we gaan ‘van drie scholen naar twee kindcentra’. Die zin is zorgvuldig gekozen. We willen namelijk niet de indruk wekken dat de Maarten Lutherschool ‘verdwijnt’ en opgaat in de Johannes Calvijn en Johannes Bogerman.

Een nieuwe situatie dus, met nieuwe kindcentra. Vandaar dus dat de inzet is geweest om voor die twee kindcentra ook nieuwe namen te verzinnen. Het “gewoon” laten bestaan van de namen Bogerman en Calvijn zou de Maarten Luther geen recht doen, voor alledrie de scholen verandert er veel. Vandaar dat de keuze voor nieuwe namen is gemaakt.

Tot slot iets over het proces. Uiteraard nemen we alle signalen mee. De wensen/eisen voor de nieuwe namen is duidelijk geschetst: passend bij elkaar en passend bij onze Christelijke identiteit. Medio april nemen we vanuit de scholen een besluit.