De dag voor de voorjaarsvakantie -vrijdag 24 februari jl.- waren de leerlingen alvast lekker vrij. Als personeel hebben we deze dag besteed om verder te bouwen aan de nieuwe
kindcentra! Er zijn mooie stappen gezet. Allereerst zijn we flink opgeschoten met onze visie en missie. Vervolgens hebben we in de nieuwe teams bij elkaar gezeten. In de onderbouw is nagedacht over thematiseren, terwijl de bovenbouw de lijst van methoden en werkwijzen van de nieuwe kindcentra completer geprobeerd heeft te maken. Ook hebben we ons gebogen over nieuw meubilair. Letterlijk, want er waren diverse proefopstellingen gemaakt. De inzet is namelijk dat in de zomervakantie al het leerling- en leerkrachtmeubilair zal worden vervangen.