Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

Het laatste jaar van de basisschool is een bijzonder jaar. We leren dit schooljaar natuurlijk veel nieuwe dingen, maar ook herhaling en oefenen zijn belangrijk. We bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op het Voortgezet Onderwijs en zoeken samen met ouders en kinderen naar een passende vervolgschool. Ook werken we volop aan vaardigheden als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, plannen en organiseren. Daarnaast ronden de kinderen in groep acht de basisschoolperiode af, gaan we op kamp en voeren we een musical op. Met recht een bijzonder jaar dus!

Godsdienstige vorming

Op dinsdag, woensdag en donderdag verdiepen we ons in de Bijbel aan de hand van vertellingen of leeslessen. Op maandag behandelen we kerkgeschiedenis en op vrijdag verdiepen we ons in wat we nu eigenlijk geloven. Dit doen we aan de hand van een boekje, maar ook veel door samen in gesprek te gaan. Dit gesprek vinden we belangrijk in groep acht. We proberen samen zoeken naar wat God ons te zeggen heeft. Op deze pagina bespreken we zeker niet alles, maar willen we u wel een beeld geven van wat er in groep acht zoal gebeurt.

Rekenen

In groep acht komen eigen alle onderdelen (nogmaals) aan de orde: getallen en bewerkingen, kommagetallen, breuken, procenten, meten, tijd en geld, verhoudingen, grafieken, tabellen, toepassingen en het werken met de rekenmachine. Er is veel ruimte en aandacht voor herhaling en verdere oefening. Zeker in het tweede halfjaar wordt relatief weinig nieuwe stof aangeboden en is er aandacht voor verbreding en verdieping.

Spelling & Taal

We leren er herhalen onveranderlijke spellingswoorden met behulp van de luister-, regel- en weetstrategie. Ook oefenen we eindeloos aan werkwoordspelling, met als doel dat we dat aan het einde van het jaar allemaal onder de knie hebben. Bij taal hebben we aandacht voor de volgende domeinen: de belangrijkste zaken zijn: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Naut, Meander en Brandaan een methode voor natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Er komen allerlei onderwerpen en thema’s aan orde: van de wereldoorlogen tot klimaatverandering, van de middeleeuwen tot de Amazone. We proberen hier op een activerende, onderzoekende manier aandacht aan te besteden. Ook op deze manier bereiden we kinderen voor op vervolgonderwijs en (uiteindelijk) de maatschappij. Hierbij werken we structureel aan de 21e -eeuwse vaardigheden van onze leerlingen.

Engels

Ook in groep 8 krijgen de kinderen wekelijks Engels, waarbij we gebruik maken van de methode ‘Take it Easy’. ‘ De kinderen leren British-English. Er wordt gewerkt met het digibord, waarbij een ‘native speaker’ de leerkracht ondersteunt. In deze methode maken we gebruiken van zinvolle contexten. Alle opdrachten worden auditief en visueel aangeboden. In het kader van de verbetering van de woordenschat krijgen de kinderen huiswerk mee.

Huiswerk

Er is regelmatig huiswerk. Dit verzamelen de kinderen in een map die iedere dag wordt meegenomen. Een agenda voor het noteren en plannen van het huiswerk is verplicht en wordt verstrekt door school. Een beetje toezicht (controle) van het thuisfront is prettig. Kinderen hebben vaak nog een steuntje in de rug nodig. Meestal is er op vaste dagen huiswerk voor bepaalde vakken. Het voornaamste doel van het huiswerk in groep acht is het leren plannen, organiseren en het wennen aan huiswerk.

Voortgezet onderwijs

Begin november organiseren de drie Hervormde Scholen een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond, die bedoeld is voor ouders, wordt alles rondom de schoolkeuze en het advies uitgelegd en presenteren een aantal scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio zich.
In november, tijdens de eerste contactavond, krijgen ouders en kind het voorlopig advies. Van daaruit werken we tussen januari en april naar een definitief advies toe, waar we als ouders, kind en school samen achter staan. Op 15 en 16 april 2020 is de IEP Eindtoets. De leerlingen maken deze toets. Mocht blijken dat uw zoon of dochter hoger scoort dan verwacht, dan kan er nog een gesprek plaatsvinden om eventueel het advies aan te passen. Scoort uw kind lager dan verwacht, dan blijft het eindadvies hetzelfde.
In januari/februari wordt u uitgenodigd door de verschillende middelbare scholen voor de open avonden/dagen. Samen met uw kind bezoekt u de scholen naar keuze. Met de klas bezoeken wij ook altijd een aantal scholen. De schoolstructuur van het voortgezet onderwijs kunt u vinden op de websites van de verschillende middelbare scholen.

Tot slot

Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen over groep acht. Over kamp en musical bijvoorbeeld, over zelfstandig werken en de organisatie van de klas of over alle toffe projecten die we doen. We hopen echter toch dat deze pagina een goed beeld heeft gegeven van – misschien wel – het leukste jaar op de basisschool.

Meester Jongejan

Leerkracht groep 8

Werkzaam op:
maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag