Groep 5

Welkom op de pagina van groep 5! Leuk dat u nieuwsgierig bent om te kijken waar we met groep 5 bezig zijn.

Godsdienst

In groep 5 beginnen we elke morgen met een Bijbelverhaal. De meester vertelt het verhaal en verbindt dit ook met deze tijd. Wat leren we uit dit Bijbelgedeelte? In elke Bijbelverhaal wordt er gewezen naar de Heere Jezus. Ook lezen we samen uit de Bijbel en leren we uit verschillende Bijbelboeken. Elke week krijgen de kinderen ook een Psalm op om thuis te leren, op school zingen we deze ook elke dag. Ook bij de andere vakken verbinden we ons christen zijn. We geven ook als school veel aandacht aan de Christelijke feestdagen. We werken in een thema naar deze viering toe. We proberen met de vieringen school-kerk-gezin goed zichtbaar te maken.

Technisch lezen en Begrijpend lezen

Als je in groep 5 komt, kun je al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden zijn nog moeilijk om te lezen. In groep 5 gaat uw kind langere zinnen lezen. Begrijpend lezen wordt steeds belangrijker dan technisch lezen. U zult merken dat de niveaus van de kinderen op het gebied van lezen ook steeds meer uiteen lopen. In onze klas proberen we ook veel tijd vrij te maken voor het lezen. De kinderen lezen elke morgen minimaal een kwartier uit hun eigen leesboek. Een aantal kinderen hebben een samenleesboek en gaan buiten de klas duo-lezen. Ook gebruiken we twee methodes om het begrijpend lezen/technisch lezen elke dag te oefenen, de namen van de methodes zijn: Atlantis en Nieuwsbegrip. Deze methodes hebben pakkende thema’s om kinderen nieuwsgierig te maken voor het lezen. In groep 5 leer je ook om een boekbespreking te maken, en de informatie te delen met de groep door een presentatie te geven. Het is in groep 5 ook belangrijk om thuis veel te lezen, zodat het lezen elke dag terugkomt.

Rekenen

In groep 5 worden de getallen steeds groter en aan de andere kant steeds kleiner. De kinderen leren getallen tot 1000 en leren ook een beetje wat breuken zijn. De tafels zijn in groep 5 ook belangrijk. Er wordt een tafeldiploma behaald van de tafels 1 t/m 12. De kinderen moeten ook de sommen van de tafels gebruiken voor grotere berekeningen (50×6). In groep 5 wordt ook een begin gemaakt met meten en meetkunde. Ze leren de begrippen, zoals oppervlakte en omtrek. En kunnen op verschillende manieren gaan meten (mm, cm, dm, m, km). In groep 5 gaat het klokkijken ook verder. De kinderen kunnen op een minuut af vertellen hoelaat het is. En kunnen de klokken analoog en digitaal met elkaar verbinden. We gebruiken als methode: Pluspunt 3. De kinderen zijn elke dag druk bezig om het rekenen eigen te maken. De kinderen maken gebruik van de methode, rekenspelletjes, pakkend materiaal en oefenen met de chromebook om steeds beter te rekenen.

Spelling en Taal

Het spellen van niet-werkwoorden gebeurt in groep 5 met behulp van categorieën. Alle woordsoorten hebben een categorie, welke kinderen moeten leren en onthouden. Zoals woorden met: -je, -pje, -kje of -etje. Er zijn luister/weet en regelwoorden. Met taal leren de kinderen bijvoorbeeld het verkennen van leestekens (uitroepteken, komma etc.) en het verkennen van woorden (werkwoord, zelfstandig naamwoord bijvoeglijk naamwoord) en zinnen. Ook wordt er met taal en spelling samengewerkt, door samenwerkend leren. Voor taal en spelling gebruiken we de methode: taal actief 4. Deze methode bestaat uit 8 thema’s. En bij elk thema zijn er themawoorden om te leren. Elke dag zijn de kinderen bezig met opdrachten uit het boek/werkboek. En naast het boek leren de kinderen om een e-mail, gedicht, brief, verhaal en boekverslag te maken.

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie begint in groep 5 voor het grootste deel met Nederland. Ze leren ook met Topo de provincies en hoofdsteden van Nederland. De kinderen werken met verschillende thema’s. De thema’s komen uit de methodes: Brandaan/Naut/Meander. De thema’s worden behandeld doormiddel van een lesboek/werkboek en bakkaarten. Ook wordt een thema gekoppeld aan een project. De volgende thema’s komen in groep 5 aanbod:
Geschiedenis: Leven als jager en boer, Romeinen in Nederland, Leven als ridder, De middeleeuwse stad, de wereld ontdekken
Aardrijkskunde: Onderweg, Om ons heen, Waterland, Platteland, Over de grens.
Natuur en techniek: De wereld om je heen, Planten en dieren, Voeding en je lichaam, Techniek om je heen, Weer en klimaat.

Engels

In groep 5 hebben we ook elke week Engels. We gebruiken hiervoor de methode: Take it easy. Take it easy is een methode via het digibord, waar een co-teacher de kinderen meeneemt in een thema. De kinderen leren luisteren/spreken en nieuwe Engelse woorden, er is dus veel variatie. De thema’s zijn: mensen ontmoeten, voeding, vrijetijd, de weg vragen, gezondheid, huis.

Bewegingsonderwijs

Met groep 5 gaan we ook 2 keer in de week bewegen. Dit doen we in de Overtoom. De gymzaal is vaak verdeeld in drie activiteiten. Waar we gebruik maken van verschillende toestellen en spelvormen. De kinderen ervaren, beleven, leren om samen te spelen. Ook leren kinderen door middel van bewegen om af te stemmen op de ander, te wachten op de beurt en respectvol met elkaar om te gaan. Bij mooi weer gaan we heerlijk op het plein verschillende spelactiviteiten spelen.

Overige vakken

Naast deze vakken hebben we ook nog: handvaardigheid, verkeer, tekenen en sociale vaardigheden. Waar we ook veel aandacht aan geven.

Meester Hanekamp

Leerkracht groep 5

Werkzaam op de dagen:
maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag

Groepen