Groep 3

Wat leuk dat u een kijkje neemt op deze site en dat u belangstelling toont voor groep 3. In groep 3 draait het natuurlijk vooral om het leren lezen en het rekenonderwijs. Maar daarnaast leren we natuurlijk nog heel veel andere dingen.

We beginnen het jaar spelenderwijs. We zorgen ervoor dat de overgang van groep 2 naar 3 niet te groot wordt. De eerste weken zijn altijd erg spannend voor een kind. Er wacht een andere manier van leren op hen. We doen veel spellen en we proberen ook wat meer buiten te zijn. Op deze manier leren we en halen we toch de doelen in plaats van het alleen werken in een werkboek.

Godsdienst

Elke week wordt een nieuwe psalm geleerd. Naast deze psalm zingen we nog veel andere liedjes. Per week worden er 3 Bijbelverhalen verteld. Wanneer er bijzondere vieringen zijn (Dankdag, Kerst, Pasen, School/Kerk/Gezin, etc) besteden we hier extra aandacht aan in de klas.

Rekenen

We leren in groep 3 de getallenlijn tot en met 100. Gedurende het jaar leren we op welke plek van de getallenlijn bepaalde getallen komen te staan. We leren splitsen, hele en halve uren en leren sommen tot en met 10. Door een rekencircuit leren we 2 keer per week ook mede door verschillende spellen.

Lezen

In groep 3 werken we met de methode Veilig Leren Lezen. Elke 2 dagen wordt er een nieuwe letter aangeleerd, doormiddel van onze digitale methode en vele soorten leesboekjes en spelletjes worden deze letters eigen gemaakt.

Het doel is dat de kinderen met de kerstvakantie alle letters kennen. Daarna gaan we verder met woordsoorten. Ons doel is om alle kinderen op E3 leesniveau groep 3 te laten verlaten.

Schrijven

We leren de schrijfletters en hoe we deze letters aan elkaar verbinden.

Engels

Eén keer per week hebben we een Engelse les. Hier leren we Engelse woorden tijdens 5 verschillende thema’s.

Creatief en sportief

In de klas maken we veel mooie dingen die te maken hebben met het thema waarmee we werken. We proberen per 3 á 4 weken een thema te behandelen. Aan het eind van het thema gaan de knutselwerkjes mee naar huis.

Elke week gaan de kinderen 1 keer naar de sporthal om daar te gymmen.

Overige vakken

Hiernaast besteden we aan veel aandacht aan verkeer, sociale vaardigheden, muziek en wereldoriëntatie.

Bernice

Juf Biesterbos

Leerkracht groep 3

Werkzaam op de dagen:
dinsdag – woensdag – donderdag

Juf de Vries

Leerkracht groep 3

Werkzaam op de dagen:
maandag – vrijdag

Groepen