Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar bieden we eigen kinderopvang. Dit houdt in: peuteropvang (-speelzaal), buitenschoolse opvang (BSO) én kinderopvang inclusief basisschool op één locatie onder de naam Christelijk Integraal Kindcentrum “Johannes Bogerman”.  

Binnen de kinderopvang willen we de kinderen niet alleen een veilige omgeving bieden maar ook graag stimuleren in hun ontwikkeling. Daarnaast willen we de peuterspeelzaal en de basisschool onderbouw steeds meer integreren en afstemmen in de leer- en ontwikkelingslijnen zodat er één team onderwijs en opvang ontstaat.

Klik je door op deze pagina “Kinderopvang” dan krijg je via de tabs toegang tot meer informatie over diverse onderwerpen binnen de opvang. Hebt u/heb jij nog vragen: wees welkom!