Sociaal-emotioneel leren met Kwink

“Een veilige groep op de basisschool. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt…”

Het hierboven vermelde citaat verhult de belangrijkste pijler van het onderwijs dat wij onze leerlingen bieden: een veilige omgeving voor uw kind. In ons kindcentrum is dit thema dan ook onze dagelijkse zorg en werken we met elkaar met grote regelmaat aan deze veiligheid. Hulpmiddel hierbij is de methode Kwink, een methode over sociaal en emotioneel leren. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor alle leerlingen, dus van groep 1 tot en met groep 8. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee niet alleen zijn sociaal-emotionele vaardigheden, maar bespreekt ook actuele thema’s als burgerschap en mediawijsheid.

Voor u als ouder bestaat er een Kwink Oudermagazine waarin je onder meer kunt lezen hoe een Kwink-les eruit ziet op school. Eveneens kun je lezen hoe je thuis een bijdrage kunt leveren aan het aanleren van belangrijke vaardigheden van uw kind.

Tweemaal per jaar verschijnt er een informatief magazine. Je kunt bij Kwink ook een zogenaamde “koelkastposter” bestellen. Hierop kun je gaan spelen en oefenen met sociaal emotioneel leren in de praktijk.

Kijk voor meer informatie op https://www.kwinkopschool.nl/

Ga naar de bovenkant