Schoolgids

De schoolgids wordt geschreven om u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze school. Daarom hebben wij in onze schoolgids zoveel mogelijk gegevens over de gang van zaken op de JBS opgenomen. U kunt het een en ander lezen over onze identiteit, over onze missie en visie en over allerlei beleidsmatige zaken van onze school en ons bestuur. Verder treft u veel praktische zaken aan en vindt u achterin deze schoolgids onze jaarkalender. Bij alle genoemde plannen en activiteiten zetten we Deo Volente!

Aan ouders/verzorgers die kinderen bij ons op school hebben, leggen wij in deze gids ook verantwoording af over onze manier van werken en behaalde resultaten. De schoolgids is ook bedoeld voor toekomstige ouders/verzorgers. In deze gids willen we laten zien wat u van ons mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt.

Vanzelfsprekend bent u op school hartelijk welkom voor een verdere toelichting.

Schoolgids 2020 – 2021

Ga naar de bovenkant