Ouderbetrokkenheid

Als school streven we een optimale betrokkenheid van onze ouders na. Elk kind heeft namelijk recht op een goede samenwerking tussen school en de ouders. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende, maar wel een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school-)ontwikkeling van het kind.

Ouderbetrokkenheid heeft slechts één doel voor ogen: een betere wereld voor het kind, de ouders en de school creëren. Ouderbetrokkenheid komt ten goede aan de talentontwikkeling van het kind en aan de kwaliteit van het onderwijs.

Ga naar de bovenkant