Ouderbetrokkenheid

 

Als school streven we een optimale betrokkenheid van onze ouders na. Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende, maar wel een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school-)ontwikkeling van het kind. Het heeft het volgende doel voor ogen: een betere wereld voor het kind, de ouders en de school creëren. Ouderbetrokkenheid komt ten goede aan de talentontwikkeling van het kind en aan de kwaliteit van het onderwijs.

De ouderbetrokkenheid geven we vorm door middel van:

OUDER- KIND- LEERKRACHT GESPREKKEN 

Er staan dit schooljaar verschillende momenten gepland waarop er binnen alle groepen oudergesprekken plaatsvinden. Het eerste moment is een zogenaamd startgesprek waarbij kennis wordt gemaakt en samen afspraken worden besproken.
In het najaar is er een inloopspreekuur en hieruit vloeien mogelijk voortgangsgesprekken voort.
In het voorjaar vinden rapportgesprekken plaats waarbij leerkrachten, ouders en kinderen doorpraten over het rapport en de ontwikkeling van de kinderen.  
In juli is weer een inloopspreekuur, waarna we bij de start van het nieuwe schooljaar iedereen weer hopen te ontmoeten bij de startgesprekken.

KLASSENOUDERS 

Elke groep op onze school heeft een klassenouder. De klassenouder is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht wanneer er iets geregeld moet worden voor de groep, bijvoorbeeld vervoer bij excursies en evenementen.  

OAC

De OAC staat voor Ouder Activiteiten Commissie. Deze ouders organiseren het hele leerjaar door evenementen voor de leerlingen zoals voorleesontbijt, Koningsdag, schoolreizen, schoolkamp, afscheidsweek groep 8, Wandelvierdaagse, tweejaarlijkse fancy fair of fietstocht voor het hele gezin. Voor meer info over de OAC: klik op de gelijknamige button onder het kopje “Organisatie” bovenaan deze pagina.

VERKEERSOUDERS  

We hebben op onze school twee verkeersouders. Zij onderhouden o.a. de contacten met de afdeling Genemuiden/Hasselt van Veilig Verkeer Nederland. Ook zijn ze actief betrokken bij de jaarlijkse verkeersexamens van de leerlingen van groep 7.  

LUIZENCONTROLE  

Na elke vakantie worden de kinderen op de maandagmiddag gecontroleerd op de aanwezigheid van neten en hoofdluis.

CREA 

Dankzij ouders kunnen we de leerlingen wekelijks creatieve vakken aanbieden. Omdat we ons middagprogramma steeds meer thematisch oppakken, is crea geen ‘losse activiteit’ meer. Er is een werkgroep van leerkrachten en ouders die op creatieve wijze aansluiting zoekt bij de thema’s die in de verschillende groepen behandeld worden.  

Ga naar de bovenkant