Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat is helaas bij ons niet anders.

U bent altijd welkom om zaken door te spreken of een klacht in te dienen. Het zou fijn zijn als u dit eerst met de desbetreffende groepsleerkracht kunt bespreken, maar wanneer u er onverhoopt niet kunt uitkomen, mag u contact opnemen met de directeur. Komen we er dan nog niet uit dan bespreken we wie ingeschakeld moet worden om het probleem wel op te lossen.

Zeer ernstige klachten mogen voorgelegd worden aan de door de scholengroep IJsselrijk aangewezen vertrouwenspersoon, de heer Wilfred de Vries (06-20594989). In eerste instantie adviseren wij dergelijke klachten te melden of  te bespreken met de contactpersonen van onze school, Ineke Pleijzier en Manon de Vries.

Hieronder vindt u de adresgegevens van onze landelijke klachtencommissie.

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
p/a Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E-Mail: info@gcbo.nl 
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
Telefoon: 070-3861697 

De inspectie van het onderwijs heeft een meldpunt vertrouwensinspecteurs ingesteld waar u ook terecht kunt als u met signalen wordt geconfronteerd betreffende discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, seksueel misbruik, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Dit meldpunt is te bereiken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op  nummer 0900-1113111.

Ga naar de bovenkant