Scholengroep IJsselrijk

Stichting

Het bestuur van Christelijke Integraal Kindcentrum (CIKC) Johannes Bogerman is scholengroep IJsselrijk: een groep van  christelijke basisscholen uit de regio Veluwezoom en IJsselstreek die geleid wordt door één bestuurder: de Voorzitter College van Bestuur. Scholengroep IJsselrijk is een stichting. De bestuurder wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht die bestaat uit een afvaardiging van de aangesloten verenigingen. 

De scholengroep heeft geen scholen in haar stichting. Wel zijn er een heel aantal verenigingen aangesloten bij de scholengroep. Deze verenigingen hebben de stichting Scholengroep IJsselrijk als bestuurder. Een gemiddelde vereniging heeft een persoon als bestuurder, hier is dat dus een stichting. En de bestuurder van de stichting is dan de echte bestuurder van de vereniging.

De lokale Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit mensen die lid zijn van onze eigen schoolvereniging. De RvT houdt toezicht op bestuursorgaan en scholengroep IJsselrijk. Naast een aantal wettelijke taken heeft de RvT als doel: de bewaking van de identiteit van de school en het bevorderen en bewaken van de lokale betrokkenheid.

Bestuurskantoor

Scholengroep IJsselrijk heeft ook een bestuurskantoor. Daar werken de bestuurder en mensen die de scholen ondersteunen. Secretaresses, maar ook een medewerker die ondersteunt bij personeel: de directeur personeelszaken. Ook is er een directeur onderwijs en kwaliteit: die is verantwoordelijk dat het onderwijs en kwaliteit op alle scholen van IJsselrijk voldoende is. Er is een bovenschools ICT’er en een medewerker vastgoed. Die laatste praat o.a. met de gemeenten over nieuwbouw, let op het onderhoud en de veiligheid. Al deze medewerkers werken meestal een deel van de week voor Scholengroep IJsselrijk. Ook zijn er onderwijsspecialisten, orthopedagogen en generalisten: zij helpen om te voorkomen dat kinderen naar een andere school moeten of begeleiden wanneer dit niet anders kan. Deze medewerkers werken ook voor onze samenwerkingspartner De Akker, een vereniging voor basisscholen in Oldebroek. Juist omdat we het allemaal samen doen, kunnen we dat goedkoper en met meer verschillende vakmensen

Bezoekadres: Warmtekrachtstraat 6, 8094 SE  Hattemerbroek
Postadres: Postbus 66, 8090 AB  Wezep
Telefoon: 038-3855606
E-mail: info@ijsselrijk.nl

Website: https://www.ijsselrijk.nl/

Missie en Kernwaarden

Op de onderstaande afbeelding zijn de missie, kernwaarden en doelen van scholengroep IJsselrijk kort weergegeven.  

 

Ga naar de bovenkant