Wie zijn wij?

De Johannes Bogermanschool is een Hervormde basisschool die behoort tot de scholengemeenschap en het bestuur van drie Hervormde basisscholen in Genemuiden. In breder verband is onze school aangesloten bij een holding van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio IJsselstreek Gelderland en Overijssel.

Ons onderwijs

Op de gevel van onze school staat ons motto: “Meer dan leren alleen…”. Bij leren staat niet alleen het vermeerderen van kennis centraal. Ook inzicht, gedrag, vaardigheden en waarden willen wij positief beïnvloeden. Wilt u weten hoe onze leerlingenzorg is geregeld, neemt u dan een kijkje in het zorgplan dat te vinden is op onze website.

Een hervormde school

Onze school heeft als grondslag de Bijbel als Gods onveranderlijk en onfeilbaar Woord, verklaard in de Drie Formulieren van Enigheid: de Heidelberger Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Er is een goede relatie tussen de Hervormde scholen, de Hervormde gemeente (PKN) en de Hersteld Hervormde gemeente (HHK). Jaarlijks wordt in januari een themaweek gehouden met als doel de verbinding tussen school, kerk en gezin onderling te versterken.