De leerlingaantallen waarmee we het komende leerjaar op de twee locaties willen starten, zijn bekend.
We hebben ze in bijgaande tabel even op een rijtje gezet. Bij de Fazant staan twee groepen 8 omdat de huidige groep 7 van de Maarten Lutherschool als groep bij elkaar blijft.
De volgende stap is dat we gaan kijken naar de groeps-samenstellingen en de leerkrachten. Kortom: de formatie.
De voorbereidingen voor de volgende Week van Verbinding zijn inmiddels gestart. In die week maken leerlingen voor het eerst kennis met hun nieuwe klas.