Hervormde scholen Genemuiden gaan fuseren

Nog even en dan zal de naam “Johannes Bogerman” zowel op ons gebouw als ook op onze website verdwijnen.

De drie hervormde scholen van Genemuiden gaan met ingang van leerjaar 2023-2024 verder als twee kindcentra op twee locaties.

Met de fusie zal er een einde komen aan het bestaan van de basisscholen Johannes Bogerman, Johannes Calvijn en Maarten Luther. De locaties aan de Fazant en het Taghof krijgen nieuwe namen en zijn/worden kindcentra. Dus met geïntegreerde basisscholen, peuteropvang en buitenschoolse kinderopvang.

Via deze tijdelijke “fusienieuws”-pagina willen we u zoveel mogelijk informeren over en op de hoogte houden van deze aanmerkelijke verandering binnen de plaatselijke hervormde scholen.