WELKOM OP DE PAGINA VAN GROEP 7!

GODSDIENSTIGE VORMING

Op maandag beginnen we de week met een kringgebed en wordt de psalm van die week aangeleerd. De rest van de schoolweek verdiepen we ons in de Bijbel aan de hand van vertellingen of leeslessen. Rond de periode van Hervormingsdag besteden we aandacht aan de kerkgeschiedenis.

REKENEN

De volgende onderdelen komen aan de orde: getallen en bewerkingen, kommagetallen, breuken, procenten, meten en meetkunde, tijd en geld, verhoudingen, grafieken en tabellen en het werken met de rekenmachine.

SPELLING & TAAL

We beginnen met het leren van de regels voor werkwoordspelling. Daarnaast oefenen we met het schrijven van onveranderlijke woorden (weetwoorden en regelwoorden).

Bij taal hebben we aandacht voor de volgende domeinen: woordenschat, taal verkennen, schrijven, spreken en luisteren. We besteden daarbij veel aandacht aan zinsontleding en woordsoorten benoemen.

ENGELS

De kinderen krijgen wekelijks Engels, waarbij we gebruik maken van de methode Holmwoods. De opdrachten worden mondeling en schriftelijk aangeboden. Er wordt tijdens de Engelse les zoveel mogelijk Engels gesproken. ‘’ Als de Engelse vlag op het bureau van de juf en meester staat is het de regel de hele klas in English praat’’

WERELDORIËNTATIE

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur worden beurtelings aangeboden in thema’s. Er komen allerlei thema’s aan de orde. Van de Egyptenaren tot het menselijk lichaam, van beroepen tot aan klimaatverandering. We besteden hier op een activerende en onderzoekende manier aandacht aan. Ook vakken als crea en tekenen betrekken we hierbij.

HUISWERK

In groep 7 werken we voor het eerst met een agenda. Het voornaamste doel van het huiswerk is het leren plannen, organiseren en structuur aanbrengen in het maken en leren van huiswerk. In een huiswerkmap die iedere dag wordt meegenomen, verzamelen de kinderen de verstrekte stof.

VERDER NOG…

In groep 7 krijgen alle leerlingen type-les en sluiten dit af met een examen. Ook leggen de leerlingen in het voorjaar een theoretisch en een praktijk verkeersexamen af.

Aan het eind van het schooljaar spreken we met ouders en kind over een voorzichtig advies richting het voortgezet onderwijs.

Juf Meinen

Leerkracht groep 7

Werkzaam op de dagen:
maandag – donderdag – vrijdag

Meester Van der Rhee

Leerkracht groep 7

Werkzaam op de dagen:
dinsdag – woensdag

Groepen