Groep 4

Welkom op deze site! Wat leuk dat u de moeite neemt om te kijken waar we in groep 4 mee bezig zijn!

Godsdienst

In groep 4 leren de kinderen elke week een nieuwe psalm. We zingen de psalm in de klas 2 weken lang. Ook wordt er drie keer in de week een Bijbelverhaal verteld. Wanneer er bijzondere vieringen zijn (Dankdag, Biddag, Week School/Kerk/Gezin, Kerst, Pasen en Pinksteren) besteden we daar in de klas en op school extra aandacht aan.

Rekenen

We zijn elke dag met rekenen en taal bezig, in ons schrift en op de chromebooks. Met rekenen zijn we druk met het leren van de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook maken we veel + en – sommen tot 100. Natuurlijk leren we rekenen met geld. Heel handig als je een boodschap mag doen. Daarnaast zijn we bezig met meten en wegen en (digitaal) klokkijken.

Taal/Spelling

Tijdens onze taallessen leren we iedere week nieuwe woorden rondom een thema. We maken lessen die gaan over de verschillende onderdelen van onze taal. Dit komt o.a. aan bod: het zelfstandig naamwoord, het lidwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het werkwoord. Ook leren we het alfabet zodat we iets super snel in een woordenboek kunnen opzoeken. Daarnaast schrijven we zelf verhalen waarbij we onze fantasie kunnen laten gaan.
Bij taal hoort natuurlijk ook spelling. Elke week leren we een nieuwe spellingcategorie. Bijvoorbeeld woorden die eindigen op –ng of –nk of die beginnen met sch of schr. We werken dan in spellingwerkboeken en maken dictees. Af en toe zien we “Gerrit” (een leuk stripfiguur) op een filmpje en hij legt heel grappig uit hoe het zit met bijv. –nk en –ng, dan kunnen we het extra goed onthouden!

Schrijven

In groep 4 leren we de hoofdletters schrijven. Eerst schrijven we met een potlood en later met een vulpen.

Technisch en begrijpend lezen

We lezen veel: soms alleen, met z’n allen of in duo’s. De kinderen mogen de klas voorlezen en vertellen over hun boek. Soms is dat best spannend. We zullen hen op verschillende manieren motiveren om te lezen. Leest u thuis ook regelmatig? Belangrijk en fijn om te doen! Begrijpend lezen hebben we ook. We leren dan wat de schrijver van een tekst ons wil vertellen.

Creatief en sportief

In groep 4 houden we van knutselen en tekenen en aan de hand van verschillende thema’s ontdekken we allerlei dingen op creatief gebied. Tussen de eerder genoemde lessen door nemen we ook tijd voor beweging. Eén keer per week lopen we naar de sporthal voor een gymles. Daarnaast zorgen we er -eveneens 1x per week- voor dat we alle spieren losmaken bij het zwemmen.

Sociaal/emotioneel

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en plezier heeft. We bespreken met elkaar wat er goed gaat en wat er beter kan. Ook spelen we Taakspel waarbij er aandacht is voor regels in de klas.

Juf Verschuren

Leerkracht groep 4

Werkzaam op de dagen:
dinsdag – woensdag – donderdag -vrijdag

Juf Van Wijngaarden

Leerkracht groep 4

Werkzaam op:
maandag

Groepen