Groep 4

Welkom op deze site! Bent u nieuwsgierig en wilt u graag weten wat ze leren in groep 4? Hieronder zullen we in vogelvlucht de belangrijkste dingen noemen.

Godsdienst

Elke week worden er verhalen verteld uit de Bijbel. We vinden het belangrijk om het zo concreet mogelijk te maken. We proberen de verbinding te leggen naar de wereld waarin we leven. Naar aanleiding van een Bijbelverhaal gaan we een gesprek aan. Soms van te voren met een luistervraag. Uiteraard zingen we er een passende psalm of passend lied bij. Ook leren de kinderen een psalm die we twee weken lang in de klas zingen.

Rekenen

We zijn elke dag met rekenen en taal bezig, in ons schrift en op de chromebooks. Met rekenen zijn we druk met het leren van de tafels van 1 t/m 5 en 10. Ook maken we veel + en – sommen tot 100. Natuurlijk leren we rekenen met geld. Heel handig als je een boodschap mag doen. Daarnaast zijn we bezig met meten en wegen en (digitaal) klokkijken.

Taal/Spelling

In groep 3 hebben de kinderen al een mooie start gemaakt met lezen. Belangrijk in groep 4 is dat de basis onderhouden en uitgebreid wordt. Er zullen veel leeskilometers gemaakt worden. Wat vooral met groep 3 verschilt, is dat de kinderen voor het eerst kennis maken met een taalboek en spellingswerkboek. Tijdens deze lessen zullen we aan de hand van een thema nieuwe woorden leren. We leren hoe de Nederlandse taal in elkaar zit. We leren bijvoorbeeld wat zelfstandige naamwoorden zijn en welke functie ze hebben in de zin. Verder zullen we lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, punten, klinkers/medeklinkers en het alfabet tegen komen. Daarnaast gebruiken we de methode Atlantis waarbij veel domeinen uit de taal geïntegreerd worden en samenkomen. Hierbij wordt er nog eens extra aandacht besteed aan technisch(begrijpend) lezen, woordenschat en literatuureducatie.

Schrijven

In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Eerst schrijven we met een potlood en later leren we schrijven met een vulpen.

Technisch en begrijpend lezen

We lezen veel: soms alleen, met z’n allen of in duo’s. De kinderen mogen de klas voorlezen en vertellen over hun boek. Soms is dat best spannend. We zullen hen op verschillende manieren motiveren om te lezen. Leest u thuis ook regelmatig? Belangrijk en fijn om te doen! Begrijpend lezen hebben we ook. We leren dan wat de schrijver van een tekst ons wil vertellen.

Creatief en sportief

In groep 4 houden we van knutselen en tekenen. Aan de hand van verschillende thema’s ontdekken we allerlei dingen op creatief gebied. Tussen de eerder genoemde lessen door nemen we ook tijd voor beweging. Eén keer per week lopen we naar de sporthal voor een gymles. Daarnaast zorgen we er -eveneens 1x per week- voor dat we alle spieren losmaken bij het zwemmen.

Sociaal/emotioneel

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school en plezier heeft. We bespreken met elkaar wat er goed gaat en wat er beter kan. Er worden afspraken met elkaar opgesteld en zal er steeds één afspraak centraal gesteld worden waarop we samen feedback geven.

Heeft u nog vragen? De deur staat voor u open! Neem gerust contact met ons op.

Juf Verschuren

Leerkracht groep 4

Werkzaam op de dagen:
dinsdag – woensdag – donderdag -vrijdag

Juf Van Wijngaarden

Leerkracht groep 4

Werkzaam op:
maandag

Groepen