Groep 2

Uw kind is al helemaal gewend aan school en is nu ongeveer 5 jaar wanneer het in groep 2 komt. In deze groep bereiden we de kinderen langzaam voor op hun gang naar groep 3. Dit houdt in dat we cijfers leren schrijven, een aantal letters leren herkennen, langer aan de tafel werken en ze meer zelfstandigheid geven.

Per maand leren we de kinderen een psalm aan. Per week vertellen we drie Bijbelverhalen. We leren de kinderen christelijke liederen, vaak naar aanleiding van de Bijbelverhalen of christelijke feesten.

In de kleutergroepen wordt er gewerkt in thema’s. Net als in groep 1 gebruiken we hiervoor vaak lessen uit de thema’s van Kleuteruniversiteit en de methode Schatkist. Deze methodes sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema’s hebben vaak verband met de seizoenen, christelijke feestdagen, of spelen op een andere manier in op de belevingswereld. Tijdens zo’n thema werken de kinderen bij de tafel of in de hoeken. We proberen bij elk thema passende hoeken op te zetten met een rijk leeraanbod. Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs.

Elke ochtend gaan we spelen en werken. Dit doen we door middel van het plan- en kiesbord. De kinderen kunnen een werkje doen of kiezen om te gaan spelen. Er zijn drie verplichte werkjes per week. Ze mogen zelf plannen wanneer ze de werkjes doen. Bij het werk is concentratie en werkorganisatie belangrijk en we helpen de kinderen zich hierin te ontwikkelen. Bij het spelen is de sociale omgang en het rollenspel belangrijk.

We hebben een mooi speellokaal waarin we gymmen wanneer het regent. Na de herfstvakantie gaan we daar tenminste één keer per week naar toe. Hier worden naast gymlessen ook muzieklessen of spellessen rond het thema gegeven. Natuurlijk spelen we ook buiten. In de schuur staat allerlei materiaal waarmee gespeeld kan worden op het plein en in de zandbak.

Elke vrijdag doen we in Parro verslag aan de ouders en soms sturen we ook foto’s mee van de lesweek in groep 2. We houden u hiermee op de hoogte van het werk, de Bijbelverhalen, gebeurtenissen, maar ook dingen die we nodig hebben. Zo heeft u een idee wat uw kind meemaakt in een week op school.

Juf Tuin

Leerkracht groep 2

Werkzaam op de dagen:
maandag – dinsdag – woensdag

Juf Schilder

Leerkracht groep 2

Werkzaam op de dagen:
donderdag – vrijdag

Groepen